Vindeiros partidos

Atentos a:
Lembramos que nos partidos disputados na Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias (CD La Torre) e no Complexo Polideportivo de Elviña NON está permitido o acceso de público. No resto das instalacións terase en conta o seu devandito aforo para repartilo entre os dous clubes contendentes, tendo que estar correctamente identificadas todalas persoas que accedan a instalación.